Fortsätt handla Till varukorgen

Driftinformation

Aktuell driftinformation för ditt område


2018-06-04 08:00:00 Planerat driftuppehåll


Nu fortsätter ombyggnationen av noder från förra året. Några noder kunde då inte slutföras och är uppsamlade i detta restprojekt. Arbetet kommer att ske dagtid, från 8 till 17, men en beräknad nertid på ca 4-5 minuter. Tidschema: 2018-06-04 Svenska bostäder Brandmästaren 22 Artellerigatan 45 2018-06-04 Svenska bostäder Vingråen 44 Kammakargatan 58 2018-06-07 Familjebostäder Skutan 30 Industrigatan 3 2018-06-07 Familjebostäder Skutan 31 Industrigatan 1 2018-06-11 Familjebostäder Prismat 3 Götgatan 71 2018-06-11 Familjebostäder SÖDE3272 Bondesonen 11 Skånegatan 87 2018-06-12 Familjebostäder Lammet 16 Gamla brogatan 1


Förväntas vara åtgärdat: 2018-06-12 17:00:00